wyrazy, przeciwstawne, upływać

Wyraz przeciwstawny do upływać. Co znaczy nastać. Antonim do Upływać - antonimy.

Czy przydatne?

Wyrazy przeciwstawne do upływać

Antonim do upływać to nastać

Inne wyrazy przeciwstawne do upływać na U.