wyrazy przeciwstawne tylny co to jest
Wyraz przeciwstawny do tylny. Co znaczy przedni, frontowy. Antonim do tylny - antonimy.

Czy przydatne?

Wyrazy przeciwstawne do tylny

Antonim do tylny to przedni, frontowy

Inne wyrazy przeciwstawne do tylny na T.