wyrazy, przeciwstawne, spinać

Wyraz przeciwstawny do spinać. Co znaczy rozpinać. Antonim do Spinać - antonimy.

Czy przydatne?

Wyrazy przeciwstawne do spinać

Antonim do spinać to rozpinać

Inne wyrazy przeciwstawne do spinać na S.