wyrazy przeciwstawne ostygać co to jest
Wyraz przeciwstawny do ostygać. Co znaczy podgrzewać. Antonim do Ostygać - antonimy.

Czy przydatne?

Wyrazy przeciwstawne do ostygać

Antonim do ostygać to podgrzewać

Inne wyrazy przeciwstawne do ostygać na O.