wyrazy przeciwstawne odróżniać co to jest
Wyraz przeciwstawny do odróżniać. Co znaczy mylić, utożsamiać. Antonim do Odróżniać - antonimy.

Czy przydatne?

Wyrazy przeciwstawne do odróżniać

Antonim do odróżniać to mylić, utożsamiać

Inne wyrazy przeciwstawne do odróżniać na O.