wyrazy przeciwstawne odnowić co to jest
Wyraz przeciwstawny do odnowić. Co znaczy unieważnić. Antonim do Odnowić - antonimy.

Czy przydatne?

Wyrazy przeciwstawne do odnowić

Antonim do odnowić to unieważnić

Inne wyrazy przeciwstawne do odnowić na O.