wyrazy przeciwstawne namawiać co to jest
Wyraz przeciwstawny do namawiać. Co znaczy odradzać, wyperswadować. Antonim do Namawiać - antonimy.

Czy przydatne?

Wyrazy przeciwstawne do namawiać

Antonim do namawiać to odradzać, wyperswadować

Inne wyrazy przeciwstawne do namawiać na N.