wyrazy, przeciwstawne, finalista

Wyraz przeciwstawny do finalista. Co znaczy pokonany. Antonim do Finalista - antonimy.

Czy przydatne?

Wyrazy przeciwstawne do finalista

Antonim do finalista to pokonany

Inne wyrazy przeciwstawne do finalista na F.