wyrazy przeciwstawne dbać co to jest
Wyraz przeciwstawny do dbać. Co znaczy zapuścić, pozostawić. Antonim do Dbać - antonimy.

Czy przydatne?

Wyrazy przeciwstawne do dbać

Antonim do dbać to zapuścić, pozostawić

Inne wyrazy przeciwstawne do dbać na D.