definicja, dyspozytor

Co znaczy Dyspozytor? Definicja funkcjonariusz pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku zarządzania, którego. Co to jest Dyspozytor słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Dyspozytor

Definicja z ang. Dispatcher, z niem. Dispatcher.

Co znaczy:

Wszystkie definicje jak Dyspozytor z zakresu praw miejsca pracy .