Dym

Definicja: substancja chemiczna powstała wskutek rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w postaci aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów pożarowych, itp. Ilość wydobywającego się dymu jest tym większa, im więcej pierwiastków węgla mają w swojej strukturze palące się materiały.

Wszystkie pojęcia z zakresu Szkolenia BHP Wrocław.

Szkolenia BHP:

  • FRONT POŻARU » odcinek obwodu terenu pożaru, na którym liniowa szybkość
  • LARYNGOFON » mikrofon umieszczony na szyi mówiącego i działający pod wpływem drgań
  • MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY » każdy materiał o aktywności właściwej większej niż 70 Bq/kg

Co to jest DYM?