Dym

Definicja: substancja chemiczna powstała wskutek rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w postaci aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów pożarowych, itp. Ilość wydobywającego się dymu jest tym większa, im więcej pierwiastków węgla mają w swojej strukturze palące się materiały.

Wszystkie pojęcia z zakresu Szkolenia BHP Wrocław.

Szkolenia BHP:

  • LINIA GŁÓWNA » linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza
  • FRONT POŻARU » odcinek obwodu terenu pożaru, na którym liniowa szybkość
  • INTENSYWNOŚĆ GASZENIA » ilość środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury

Co to jest DYM?