Dym

Definicja: substancja chemiczna powstała wskutek rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w postaci aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów pożarowych, itp. Ilość wydobywającego się dymu jest tym większa, im więcej pierwiastków węgla mają w swojej strukturze palące się materiały.

Wszystkie pojęcia z zakresu Szkolenia BHP Wrocław.

Szkolenia BHP:

  • DYSLOKACJA » rozlokowanie jednostek straży pożarnej w rejonach działania, rejonie
  • ODCINEK BOJOWY » wyodrębniona część np. terenu akcji, terenu pożaru, gdzie jedna lub
  • HERMETYZACJA » 1) zapobieganie przedostawaniu się do pomieszczeń pracy szkodliwych
  • NAPIĘCIE KROKOWE » napięcie występujące między punktami ziemi dotykanymi przez stopy

Co to jest DYM?