Dym

Definicja: substancja chemiczna powstała wskutek rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w postaci aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów pożarowych, itp. Ilość wydobywającego się dymu jest tym większa, im więcej pierwiastków węgla mają w swojej strukturze palące się materiały.

Wszystkie pojęcia z zakresu Szkolenia BHP Wrocław.

Szkolenia BHP:

  • DYM » substancja chemiczna powstała wskutek rozkładu termicznego materiału
  • GRUPY POŻARÓW » klasyfikacja pożaru ze względu na rodzaj materiału objętego pożarem
  • LINIA GŁÓWNA » linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza
  • HERMETYZACJA » 1) zapobieganie przedostawaniu się do pomieszczeń pracy szkodliwych

Co to jest DYM?