Dym

Definicja: substancja chemiczna powstała wskutek rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w postaci aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów pożarowych, itp. Ilość wydobywającego się dymu jest tym większa, im więcej pierwiastków węgla mają w swojej strukturze palące się materiały.

Wszystkie pojęcia z zakresu Szkolenia BHP Wrocław.

Szkolenia BHP:

  • PIANA CHEMICZNA » powstaje w wyniku reakcji chemicznej w roztworze wodnym środka
  • NADCIŚNIENIE » różnica między ciśnieniem w danym punkcie cieczy lub gazu a niższym
  • IZBICA » budowla wodna zabezpieczająca filar mostu w czasie ruchu lodów
  • OLEJ (rozlewy olejowe) » surowa ropa naftowa, dowolny produkt jej przerobu (z wyjątkiem

Co to jest DYM?