Dym

Definicja: substancja chemiczna powstała wskutek rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w postaci aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów pożarowych, itp. Ilość wydobywającego się dymu jest tym większa, im więcej pierwiastków węgla mają w swojej strukturze palące się materiały.

Wszystkie pojęcia z zakresu Szkolenia BHP Wrocław.

Szkolenia BHP:

  • DYSPERSYJNOŚĆ PIANY » właściwość charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany
  • DYM » substancja chemiczna powstała wskutek rozkładu termicznego materiału
  • MIEJSCOWE ZAGROŻENIE » jest to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego
  • KIEROWANIE TAKTYCZNE » realizowane na granicy strefy zagrożenia lub poza nią w celu

Co to jest DYM?