sprzęgło co to jest
Definicja Sprzęgło. Co oznaczy biegów (a tym samym i dalej, do napędzanych kół) albo rozdzielania.

Czy przydatne?

Jak działa Sprzęgło

Definicja z ang. CLUTCH, z niem. CLUTCH.

Definicja Sprzęgło: Urządzenie wykorzystywane do dołączania albo odłączania napędu na przykład z silnika do skrzyni biegów (a tym samym i dalej, do napędzanych kół) albo rozdzielania momentu obrotowego między osie. Najpowszechniej spotykane jest mechaniczne sprzęgło tarczowe. Złożona jest ono z trzech tarcz - dwóch zamocowanych do wału korbowego silnika (koło zamachowe i docisk sprzęgła) i jednej (sprzęgłowej) połączonej wielowypustem z wałkiem sprzęgłowym (i skrzynią biegów). Tarcza sprzęgłowa jest zaciskana między dociskiem a kołem zamachowym. Jeżeli obracają się one (gdy silnik pracuje), tarcza sprzęgłowa również rozpoczyna się obracać. Naciśnięcie pedału sprzęgła znaczy odciągnięcie docisku od tarczy, a puszczanie pedału to ich dociskanie. W autach z półautomatycznymi skrzyniami biegów sprzęgło mechaniczne obsługiwane jest elektrohydraulicznie. Funkcję pedału przejmują zautomatyzowane siłowniki. Początkowo w autach z automatycznymi skrzyniami do przekazania napędu z silnika na skrzynię biegów służyło sprzęgło hydro-kinetyczne (później zastąpione przekładnią hydrokinetyczną). Tu ruch obrotowy wału korbowego przenoszony jest niemechanicznie przez ciecz. Wał napędzający zaopatrzony jest w wirnik poruszający ciecz (pompa), wał napędzany zaś w podobny wirnik odbierający od cieczy energię (turbina). Stosuje się jeszcze inne sprzęgła. W automatycznych skrzyniach biegów i w układach rozdziału momentu obrotowego między dwie napędzane osie używane są sprzęgła wielotarczowe mokre. Ich systemy zanurzone są w cieczy, a dociskanie tarcz (których jeden zbiór połączony jest z wałem zdawczym, a drugi z odbiorczym naprzemiennie) dzieje się hydraulicznie. W rozdziale siły napędowej między dwie osie ( albo koła jednej osi) wykorzystanie znajduje również sprzęgło wiskotyczne pełniące wówczas rolę blokady systemu różnicowego. Tu tarcze sprzęgłowe zanurzone są w płynie magnetoreologicznym, który stosunkowo wzrostu różnicy obrotów pomiędzy tarczami coraz bardziej gęstnieje, co doprowadza nareszcie do całkowitego zniesienia uślizgu pomiędzy tarczami sprzęgła. Do przeniesienia niewielkich momentów ( na przykład w skuterach) stosuje się sprzęgła odśrodkowe. Wewnątrz bębna odbiorczego na wale napędzanym umocowane są przedmioty masowe, które stosunkowo wzrostu obrotów odśrodkowo rozsuwają się w stronę bębna. Zaczynają o niego trzeć, przenosząc napęd. Po zmniejszeniu obrotów ciężarki powracają do pozycji spoczynkowej i przepływ napędu staje przerwany. Istnieją również sprzęgła ektromagnetyczne, gdzie napęd z tarczy zdawczej przejmowany jest dzięki oddziaływaniu magnetycznemu. Pośród takich sprzęgieł wyróżnić można rozwiązania z klasyczną tarczą (elektromagnes oddziałuje na docisk) i sprzęgła proszkowe

Inne definicje jak Sprzęgło na S.