oktanowa liczba co to jest
Definicja Oktanowa Liczba. Co oznaczy iskrowym. Im wyższa liczba oktanowa, tym odporność jest.

Czy przydatne?

Jak działa Oktanowa Liczba

Definicja z ang. OCTANE NUMBER, z niem. Oktanzahl.

Definicja Oktanowa Liczba: Liczba charakteryzująca odporność paliwa (benzyny) na spalanie stukowe w silnikach z zapłonem iskrowym. Im wyższa liczba oktanowa, tym odporność jest większa. Wykorzystywanie paliwa o określonej liczbie oktanowej jest ściśle powiązane ze stopniem sprężania silnika - wyższy stopień sprężania wymaga paliwa o wyższej liczbie oktanowej

Inne definicje jak Oktanowa Liczba na O.