różnicowy mechanizm co to jest
Definicja Mechanizm Różnicowy. Co oznaczy różnicy drogi pokonywanej poprzez koła tej samej osi w.

Czy przydatne?

Jak działa Różnicowy Mechanizm

Definicja z ang. DIFFERENTIAL, z niem. DIFFERENTIAL.

Definicja Mechanizm Różnicowy: Mieści się w miejscu przekazania napędu odsilnikowe-go na oś napędzaną. Umożliwia kompensowanie różnicy drogi pokonywanej poprzez koła tej samej osi w jeździe po łuku. Gdyby oba koła jednej osi były stale napędzane z jednakową siłą, w momencie zakręcania, gdy koło wewnętrzne wobec zakrętu pokonuje drogę o sporo krótszą od koła zewnętrznego, dochodziłoby do wielkich naprężeń na osi owych kół i nadmiernego zużywania się opon. System różnicowy ma jedną fundamentalną wadę: zawsze koło obracające się swobodniej otrzyma więcej siły napędowej. Jeżeli więc jedno z kół napędzanych znajduje się na nawierzchni o niższej przyczepności, właśnie ono będzie silniej napędzane, a auto nie będzie w stanie ruszyć z miejsca. Przeciwdziałają temu mechanizmy blokady systemu różnicowego albo zapobiegania buksowaniu kół. System różnicowy znaleźć można także w napędzie 4x4, gdzie kompensuje naprężenia międzyosiowe. Klasyczny system różnicowy to zespół kot zębatych. Koło talerzowe (obiekt przekładni gtównej) przyjmuje napęd od silnika, a samo połączone jest z krzyżakiem. Na krzyżaku zamontowane są małe koła zębate (satelity) zazębione z dwoma kołami koronowymi. Ten zespół kół zębatych umożliwia stałą kompensację obrotów półosi napędowych. Półosie są połączone z kołami koronowymi, na które napęd przenoszą tylko satelity. Różnice w prędkości obrotowej kół koronowych są równoważone poprzez obracanie się satelitów. Porównaj także Torsen

Inne definicje jak Mechanizm Różnicowy na M.