co to jest
Definicja Egr. Co oznaczy części spalin wytworzonych poprzez silnik z powrotem do komory spalania.

Czy przydatne?

Jak działa Egr

Definicja z ang. EGR, z niem. EGR.

Definicja Egr: Z angielskiego Exhaust Gaś Recirculation (recyrkulacja gazów wydechowych), mechanizm zawracania części spalin wytworzonych poprzez silnik z powrotem do komory spalania. Jego zadanie jest proste: niższa zawartość tlenu w mieszance paliwowo-powietrznej umożliwia w czasie pracy silnika z niewielkim obciążeniem chwilowe ograniczenie intensywności procesu spalania i schłodzenie komór spalania. Mechanizm ten ułatwia obniżenie emisji tlenków azotu, których powstawaniu sprzyja wysoka temperatura spalania

Inne definicje jak Egr na E.