zobowiązania

Co oznacza: do spełnienia świadczenia, wynikającego z umowy albo regulaminów prawa. Definicja Zobowiązania słownik.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązania

Definicja z ang. Liabilities, z niem. Verbindlichkeiten.

Co to jest: Relacja prawny, gdzie jedna strona (dłużnik), jest zobowiązana wobec drugiej strony (wierzyciel), do spełnienia świadczenia, wynikającego z umowy albo regulaminów prawa

Definicje jak Zobowiązania ze słownika ekonomicznego na .