zasada, file, kill

Co oznacza: Zasada natychmiastowej sprzedaży papierów wartościowych po określonej cenie. Definicja Zasada file and kill słownik.

Czy przydatne?

Definicja Zasada file and kill

Definicja z ang. Principle file and kill, z niem. Prinzip Datei und töten.

Co to jest: Zasada natychmiastowej sprzedaży papierów wartościowych po określonej cenie

Definicje jak Zasada file and kill ze słownika ekonomicznego na .