wskaźnik kapitałowy co to jest
Co oznacza: wartość parametru tym lepiej, gdyż pieniądze własny stanowi źródło. Definicja Wskaźnik.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik kapitałowy

Definicja z ang. capital ratio, z niem. Kapitalquote.

Co to jest: Wzór: pieniądze własny / aktywa ogółem Ustala udział kapitału własnego w majątku spółki. Im większa wartość parametru tym lepiej, gdyż pieniądze własny stanowi źródło samofinansowania. Wysoka wartość tego parametru wskazuje na wysoki stopień zabezpieczenia ryzyka

Definicje jak Wskaźnik kapitałowy ze słownika ekonomicznego na W.