transakcja spot co to jest
Co oznacza: cenie w chwili zawierania umowy z jednoczesnym zobowiązaniem obydwu stron do. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Transakcja Spot

Definicja z ang. trade Spot, z niem. Handel Punkt.

Co to jest: Transakcja, która bazuje na ustaleniu kursu kupna - sprzedaży danego instrumentu A po określonej cenie w chwili zawierania umowy z jednoczesnym zobowiązaniem obydwu stron do dostarczenia instrumentu będącego obiektem transakcji

Definicje jak Transakcja Spot ze słownika ekonomicznego na T.