system notowań ciągłych co to jest
Co oznacza: się cenach. Definicja System notowań ciągłych słownik.

Czy przydatne?

Definicja System notowań ciągłych

Definicja z ang. The continuous trading, z niem. Die fortlaufenden Handel.

Co to jest: Mechanizm gdzie wszystkie transakcje giełdowe są zawierane w czasie sesji w różnych zmieniających się cenach

Definicje jak System notowań ciągłych ze słownika ekonomicznego na S.