swot strengths weaknesses co to jest
Co oznacza: mocnych i słabych stron działalności(szans i zagrożeń). Pomaga w ocenie. Definicja SWOT.

Czy przydatne?

Definicja SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats)

Definicja z ang. SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats), z niem. SWOT-Analyse (Stärken Schwächen Chancen Gefahren).

Co to jest: Jedna z metod analizy przedsiębiorstwa bądź planowanego przedsięwzięcia opierający na wyodrębnieniu mocnych i słabych stron działalności(szans i zagrożeń). Pomaga w ocenie atrakcyjności przedsięwzięcia z punktu widzenia czynników mających na nie wpływ

Definicje jak SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) ze słownika ekonomicznego na S.