środki trwałe co to jest
Co oznacza: wartości początkowej. Definicja Środki trwałe słownik.

Czy przydatne?

Definicja Środki trwałe

Definicja z ang. Fixed assets, z niem. Anlagevermögen.

Co to jest: Rzeczowe składniki majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok i znacznej wartości początkowej

Definicje jak Środki trwałe ze słownika ekonomicznego na S.