sprawozdanie przepływu co to jest
Co oznacza: wyłączeniem ich zakupu albo sprzedaży w ramach działalności operacyjnej. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

Definicja z ang. Statements of cash flows, z niem. Kapitalflussrechnung.

Co to jest: Sporządzane za pewien moment, obejmuje wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych z wyłączeniem ich zakupu albo sprzedaży w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej

Definicje jak Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ze słownika ekonomicznego na S.