sprawozdanie finansowe co to jest
Co oznacza: przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jedna z części zewnętrznej.

Czy przydatne?

Definicja Sprawozdanie finansowe

Definicja z ang. Financial Statements, z niem. Der Jahresabschluss.

Co to jest: Kolekcja, które jest prezentowane różnym organom (GUS, bank i tym podobne), sporządzane w celu przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jedna z części zewnętrznej sprawozdawczości finansowej, która obejmuje: obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, a w niektórych wypadkach także sprawozdanie z działalności

Definicje jak Sprawozdanie finansowe ze słownika ekonomicznego na S.