wtórny, rynek

Co oznacza: . Definicja Rynek wtórny słownik.

Czy przydatne?

Definicja Wtórny Rynek

Definicja z ang. Aftermarket, z niem. Sekundärmarkt.

Co to jest: Rynek, na którym dzieje się odsprzedaż przedtem sprzedanego papieru wartościowego, towaru

Definicje jak Wtórny Rynek ze słownika ekonomicznego na .