roszczenia sporne co to jest
Co oznacza: Należności od osób trzecich egzekwowane w drodze postępowania sądowego. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Roszczenia sporne

Definicja z ang. disputed claims, z niem. bestrittene Forderungen.

Co to jest: Należności od osób trzecich egzekwowane w drodze postępowania sądowego

Definicje jak Roszczenia sporne ze słownika ekonomicznego na R.