sporne, roszczenia

Co oznacza: Należności od osób trzecich egzekwowane w drodze postępowania sądowego. Definicja Roszczenia sporne słownik.

Czy przydatne?

Definicja Sporne Roszczenia

Definicja z ang. disputed claims, z niem. bestrittene Forderungen.

Co to jest: Należności od osób trzecich egzekwowane w drodze postępowania sądowego

Definicje jak Sporne Roszczenia ze słownika ekonomicznego na .