sprzedaży, przychody

Co oznacza: usług i właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży. Definicja Przychody ze sprzedaży słownik.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaży Ze Przychody

Definicja z ang. Revenues from sales, z niem. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf.

Co to jest: Obejmują wartość, którą stanowi suma iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, towarów, robót albo usług i właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży

Definicje jak Sprzedaży Ze Przychody ze słownika ekonomicznego na .