przychody sprzedaży co to jest
Co oznacza: usług i właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży. Definicja Przychody ze.

Czy przydatne?

Definicja Przychody ze sprzedaży

Definicja z ang. Revenues from sales, z niem. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf.

Co to jest: Obejmują wartość, którą stanowi suma iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, towarów, robót albo usług i właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży

Definicje jak Przychody ze sprzedaży ze słownika ekonomicznego na P.