przychody finansowe co to jest
Co oznacza: odsetki albo dywidendy od lokat pieniężnych. Definicja Przychody finansowe słownik.

Czy przydatne?

Definicja Przychody finansowe

Definicja z ang. financial income, z niem. Finanzergebnis.

Co to jest: Pieniężne ujęcie przychodu ze sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i akcji, otrzymane odsetki albo dywidendy od lokat pieniężnych

Definicje jak Przychody finansowe ze słownika ekonomicznego na P.