decyzyjny, proces

Co oznacza: decyzyjnego wchodzą: sformułowanie problemu, badanie problemu, sformułowanie. Definicja Proces decyzyjny słownik.

Czy przydatne?

Definicja Decyzyjny Proces

Definicja z ang. Decision-making process, z niem. Entscheidungsprozess.

Co to jest: Ciąg czynności zmierzających od rozwiązania konkretnego problemu. W skład algorytmu procesu decyzyjnego wchodzą: sformułowanie problemu, badanie problemu, sformułowanie różnych rozwiązań, wybór najlepszego rozwiązania, wdrożenie rozwiązania w praktyce

Definicje jak Decyzyjny Proces ze słownika ekonomicznego na .