prędkość pieniądza co to jest
Co oznacza: stosuje się iloraz PKB i ilości pieniądza, jest on miarą ożywienia. Definicja Prędkość.

Czy przydatne?

Definicja Prędkość pieniądza

Definicja z ang. velocity of money, z niem. Umlaufgeschwindigkeit des Geldes.

Co to jest: Miara, w jakim stopniu pieniądz jest używany w danym okresie. Do obliczenia prędkości pieniądza stosuje się iloraz PKB i ilości pieniądza, jest on miarą ożywienia gospodarczego

Definicje jak Prędkość pieniądza ze słownika ekonomicznego na P.