porównawczy rachunek zysków co to jest
Co oznacza: o zmianę stanu produktów i przeciwstawia im wydatki rodzajowe. Definicja Porównawczy.

Czy przydatne?

Definicja Porównawczy rachunek zysków i strat

Definicja z ang. Comparative income statement, z niem. Vergleichs Gewinn- und Verlustrechnung.

Co to jest: Jeden z wariantów ustalania wyniku finansowego, gdzie przychody ze sprzedaży produktów koryguje się o zmianę stanu produktów i przeciwstawia im wydatki rodzajowe

Definicje jak Porównawczy rachunek zysków i strat ze słownika ekonomicznego na P.