days coverage liabilities co to jest
Co oznacza: tym okresie * liczba dni w okresie) Ustala jak regularnie spółka odnawia własne.

Czy przydatne?

Definicja PL (Days of Coverage - Liabilities)

Definicja z ang. EN (Days of Coverage - Liabilities), z niem. EN (Days of Coverage - Verbindlichkeiten).

Co to jest: Rotacja zobowiązań Wzór: wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu/(przychody ogółem w tym okresie * liczba dni w okresie) Ustala jak regularnie spółka odnawia własne zobowiązania. Zbyt spora wartość tego parametru może być sygnałem problemów z regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów. Jeśli parametr przyjmuje niskie wartości może to oznaczać zbyt szybkie wydatkowanie gotówki

Definicje jak PL (Days of Coverage - Liabilities) ze słownika ekonomicznego na P.