marketing co to jest
Co oznacza: Zespół działań mających na celu zidentyfikowanie i zaspokojenie potrzeb klientów.

Czy przydatne?

Definicja Marketing

Definicja z ang. Marketing, z niem. Marketing.

Co to jest: Zespół działań mających na celu zidentyfikowanie i zaspokojenie potrzeb klientów

Definicje jak Marketing ze słownika ekonomicznego na M.