majątek trwały co to jest
Co oznacza: wyłączone z obrotu na moment dłuższy niż rok. Definicja Majątek trwały słownik.

Czy przydatne?

Definicja Majątek trwały

Definicja z ang. Fixed assets, z niem. Das Anlagevermögen.

Co to jest: Składniki majątkowe o długotrwałym użytkowaniu i o znacznej wartości jednostkowej, które są wyłączone z obrotu na moment dłuższy niż rok

Definicje jak Majątek trwały ze słownika ekonomicznego na M.