liberalizm ekonomiczny co to jest
Co oznacza: gospodarce odbywają się bez udziału rządu, a jedynym mechanizmem regulującym. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Liberalizm ekonomiczny

Definicja z ang. economic liberalism, z niem. Wirtschaftsliberalismus.

Co to jest: Ograniczenie roli państwa w życiu gospodarczym przez odpowiednie regulaminy. Wszystkie mechanizmy w gospodarce odbywają się bez udziału rządu, a jedynym mechanizmem regulującym jest rynek

Definicje jak Liberalizm ekonomiczny ze słownika ekonomicznego na L.