zarządu koszty co to jest
Co oznacza: Wydatki powiązane z kierownictwem przedsiębiorstwa. Definicja Koszty zarządu słownik.

Czy przydatne?

Definicja Zarządu Koszty

Definicja z ang. management costs, z niem. Verwaltungskosten.

Co to jest: Wydatki powiązane z kierownictwem przedsiębiorstwa

Definicje jak Zarządu Koszty ze słownika ekonomicznego na K.