koszty działalności co to jest
Co oznacza: przedsiębiorstwa. Definicja Koszty działalności pomocniczej słownik.

Czy przydatne?

Definicja Koszty działalności pomocniczej

Definicja z ang. Costs of auxiliary activities, z niem. Die Kosten der Hilfstätigkeiten.

Co to jest: Wydatki ponoszone na produkcję i usługi realizowane raczej dla zaspokojenia potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa

Definicje jak Koszty działalności pomocniczej ze słownika ekonomicznego na K.