konsorcjum

Co oznacza: Sposób organizacji kilku przedsiębiorstw w celu zrealizowania wspólnego projektu. Definicja Konsorcjum słownik.

Czy przydatne?

Definicja Konsorcjum

Definicja z ang. Consortium, z niem. Konsortium.

Co to jest: Sposób organizacji kilku przedsiębiorstw w celu zrealizowania wspólnego projektu

Definicje jak Konsorcjum ze słownika ekonomicznego na .