konsolidacja pełna co to jest
Co oznacza: . Definicja Konsolidacja pełna słownik.

Czy przydatne?

Definicja Konsolidacja pełna

Definicja z ang. full consolidation, z niem. Vollkonsolidierung.

Co to jest: Sposób sporządzania sprawozdań finansowych z jednostek zależnych i jednostki dominującej

Definicje jak Konsolidacja pełna ze słownika ekonomicznego na K.