pełna, konsolidacja

Co oznacza: . Definicja Konsolidacja pełna słownik.

Czy przydatne?

Definicja Pełna Konsolidacja

Definicja z ang. full consolidation, z niem. Vollkonsolidierung.

Co to jest: Sposób sporządzania sprawozdań finansowych z jednostek zależnych i jednostki dominującej

Definicje jak Pełna Konsolidacja ze słownika ekonomicznego na .