kalkulacja podziałowa co to jest
Co oznacza: jednostek miary produkcji jednorodnej, wytwarzanej masowo albo wieloseryjnie. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Kalkulacja podziałowa

Definicja z ang. calculation pitch, z niem. Berechnung Tonhöhe.

Co to jest: Bazuje na podzieleniu sumy wydatków poniesionych w danym okresie poprzez liczbę naturalnych jednostek miary produkcji jednorodnej, wytwarzanej masowo albo wieloseryjnie

Definicje jak Kalkulacja podziałowa ze słownika ekonomicznego na K.