import co to jest
Co oznacza: naukowej, technicznej. Definicja Import słownik.

Czy przydatne?

Definicja Import

Definicja z ang. Import, z niem. Importe.

Co to jest: Przepływ środków z zagranicy, w szerokim znaczeniu dotyczy towarów, usług, kapitałów, myśli naukowej, technicznej

Definicje jak Import ze słownika ekonomicznego na I.