hipoteka co to jest
Co oznacza: nieruchomością dłużnika w razie, gdy nie spłaci długu w określonym terminie. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Hipoteka

Definicja z ang. Mortgage, z niem. Hypothek.

Co to jest: Jedna z metod zabezpieczenia długu przez przyznanie wierzycielowi prawa do rozporządzania nieruchomością dłużnika w razie, gdy nie spłaci długu w określonym terminie

Definicje jak Hipoteka ze słownika ekonomicznego na H.