hipoteka

Co oznacza: nieruchomością dłużnika w razie, gdy nie spłaci długu w określonym terminie. Definicja Hipoteka słownik.

Czy przydatne?

Definicja Hipoteka

Definicja z ang. Mortgage, z niem. Hypothek.

Co to jest: Jedna z metod zabezpieczenia długu przez przyznanie wierzycielowi prawa do rozporządzania nieruchomością dłużnika w razie, gdy nie spłaci długu w określonym terminie

Definicje jak Hipoteka ze słownika ekonomicznego na .