hiperinflacja

Co oznacza: Nagły, przekraczający 100% przyrost cen będący powodem spadku wartości waluty. Definicja Hiperinflacja słownik.

Czy przydatne?

Definicja Hiperinflacja

Definicja z ang. hyperinflation, z niem. Hyperinflation.

Co to jest: Nagły, przekraczający 100% przyrost cen będący powodem spadku wartości waluty

Definicje jak Hiperinflacja ze słownika ekonomicznego na .