bankowa, gwarancja

Co oznacza: Gwarancja ta ma na celu uwiarygodnienie tej osoby. Bank poręcza jej działania. Definicja Gwarancja bankowa słownik.

Czy przydatne?

Definicja Bankowa Gwarancja

Definicja z ang. Bank guarantee, z niem. Bankgarantie.

Co to jest: Pisemna gwarancja banku, że określona osoba fizyczna bądź prawna wypełni wymogi innego podmiotu. Gwarancja ta ma na celu uwiarygodnienie tej osoby. Bank poręcza jej działania swoim autorytetem albo dorobkiem

Definicje jak Bankowa Gwarancja ze słownika ekonomicznego na .