gwarancja bankowa co to jest
Co oznacza: Gwarancja ta ma na celu uwiarygodnienie tej osoby. Bank poręcza jej działania.

Czy przydatne?

Definicja Gwarancja bankowa

Definicja z ang. Bank guarantee, z niem. Bankgarantie.

Co to jest: Pisemna gwarancja banku, że określona osoba fizyczna bądź prawna wypełni wymogi innego podmiotu. Gwarancja ta ma na celu uwiarygodnienie tej osoby. Bank poręcza jej działania swoim autorytetem albo dorobkiem

Definicje jak Gwarancja bankowa ze słownika ekonomicznego na G.