grupa siedmiu co to jest
Co oznacza: WB, Niemcy, Włochy. W latach dziewięćdziesiątych zdecydowano o przyjęciu do. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Grupa siedmiu G7

Definicja z ang. A group of seven G7, z niem. Eine Gruppe von sieben G7.

Co to jest: Nieformalne zebranie siedmiu najbogatszych państwa świata, należą tu: USA, Kanada, Japonia, Francja, WB, Niemcy, Włochy. W latach dziewięćdziesiątych zdecydowano o przyjęciu do niej Rosji z racji na jej ważne znaczenie dla stabilizacji międzynarodowej

Definicje jak Grupa siedmiu G7 ze słownika ekonomicznego na G.