finansowy majątek trwały co to jest
Co oznacza: ustalonych korzyści (na przykład w formie dywidendy, odsetek). W bilansie. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Finansowy majątek trwały

Definicja z ang. Financial fixed assets, z niem. Finanzanlagen.

Co to jest: Dorobek obejmujący długoterminowe lokaty kapitałowe powierzone innym jednostkom w celu uzyskania ustalonych korzyści (na przykład w formie dywidendy, odsetek). W bilansie pozostają jako aktywa co najmniej poprzez rok

Definicje jak Finansowy majątek trwały ze słownika ekonomicznego na F.