fifo, pierwsze, weszło, pierwsze, wyszło

Co oznacza: rozchodu wg cen następnych dostaw od najwcześniejszej poczynając. Definicja FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło) słownik.

Czy przydatne?

Definicja FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło

Definicja z ang. FIFO (first in - first out), z niem. FIFO (first in - first out).

Co to jest: Sposób wyceny wartości zapasów (zużycia) rzeczowych składników majątku, polegająca na pomiarze rozchodu wg cen następnych dostaw od najwcześniejszej poczynając

Definicje jak FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło ze słownika ekonomicznego na .