economic, value, added

Co oznacza: pieniądze Wartość dodana jest miernikiem wyników działalności przedsiębiorstwa. Definicja EVA (Economic Value Added) słownik.

Czy przydatne?

Definicja EVA (Economic Value Added

Definicja z ang. EVA (Economic Value Added), z niem. EVA (Economic Value Added).

Co to jest: Wartość dodana Wzór: zysk operacyjny po opodatkowaniu - wydatek kapitału w procentach* całkowity pieniądze Wartość dodana jest miernikiem wyników działalności przedsiębiorstwa różniącym się od większości innych tym, iż potrąca z zysku wydatki całego kapitału zainwestowanego poprzez firmę. Wartość dodana jest wyrażona w kwotach pieniężnych

Definicje jak EVA (Economic Value Added ze słownika ekonomicznego na .