dyskontowanie co to jest
Co oznacza: Szacowanie wartości bieżącej opierając się na wartości przyszłej. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Dyskontowanie

Definicja z ang. discounting, z niem. Diskontierung.

Co to jest: Szacowanie wartości bieżącej opierając się na wartości przyszłej

Definicje jak Dyskontowanie ze słownika ekonomicznego na D.