Co oznacza: celowości inwestycji w akcje z efektywnością pozostałych lokat gwarantujących. Definicja DY słownik.

Czy przydatne?

Definicja Dy

Definicja z ang. DY, z niem. DY.

Co to jest: Stopa dywidendy. Iloraz wartości dywidendy na wartość rynkową firmy. Umożliwia dokonanie porównania celowości inwestycji w akcje z efektywnością pozostałych lokat gwarantujących stałe zyski

Definicje jak Dy ze słownika ekonomicznego na .